header
בתיכון נעמת לוד 
יחס אישי לכל תלמיד
צוות מורים מקצועי, בעל נסיון ואכפתי
צוות מקצועי טיפולי
מומחים להוראה מתקנת
כיתות לימוד קטנות
טכנולוגיות ושיטות מתקדמות בהוראה
מכוונות לזכאות לתעודת בגרות
לימודים לקראת תעודה טכנולוגית 14 יח"ל המאפשרים כניסה למכללות טכנולוגיות
פעילות חברתית וחוויתית עשירה
 תמונת פרוספקט1.jpg
ארוע פתיחת שנה.jpg
!אנו מאמינים שכל תלמידה ותלמיד מוכשרים ובידינו להוביל אותם להצלחה
בסיום הלימודים:
:כל תלמיד יקבל תעודה המעידה על הישגיו בהתאם לרמת בחינות הבגרות בהן נבחן
תעודת בגרות
תעודה טכנולוגית
תעודת 12 שנות לימוד


קישור ל: תיכון נעמת - הנהלת הרשת