תיכון נעמת לוד

תקנון בית הספר

תקנון ביה"ס תיכון טכנולוגי אומנותי נעמת - לוד

אני מאמין בית ספרי
“כל תלמיד יכול”

ביה”ס מקנה ערכים, ידע ולמידה על מנת להביא את בוגריו לאזרחות טובה, פעילות ומעורבות.

ביה”ס הוא בית חם והתלמיד ירגיש נוח ונעים לשהות בו.

אקלים בית ספרי בריא – התלמיד ירגיש בטוח ומוגן בבית הספר, הנהלת ביה”ס מצהירה: “מניעת אלימות עומדת בראש סדר היום הפדגוגי”.
זאת מתוך תפיסה כי ביה”ס הוא בראש וראשונה מוסד חינוכי ורק אוירה חיובית ונקייה מאלימות תסייע בקידום הישגים לימודיים.

בית הספר נותן מענה לימודי לכל תלמיד ברמות השונות – ילדים בעלי צרכים מיוחדים וייחודיים, מקבלים מענה ממוקד.
הצלחה – פירושה העלאת הדימוי העצמי וחידוד המסוגלות.
הצלחה – פירושה הרגשת ביטחון ושייכות.

יעדי ביה”ס

  1. טיפוח ערכים של סובלנות, כבוד לזולת ואחריות.
  2. צמצום פערים לימודיים, העלאת מספר הזכאים לתעודת בגרות והשבחתה.
  3. טיפוח ערכים של אהבת העם והארץ, גאווה לאומית, חיזוק שורשים ומורשת עם.

בבית הספר שלנו מאמינים שהתלמידים באים לרכוש ידע עיוני ומקצועי במגמות ייחודיות, מנסים לממש את היכולת שלהם ולהגיע להישגים באקלים חברתי נעים, עם דגש על קבלת השונה ויחס אישי בין מורים ותלמידים.

כללי בית הספר משקפים את תחושת האחריות האישית, והאחריות של התלמידים והסגל החינוכי – בתהליך החינוכי.

על מנת לקיים אמונתנו זו, אנו מתחייבים להקפיד על הכללים והחוקים הבאים:

א. נוכחות:

* הנוכחות בבית הספר היא חובה. המורים והתלמידים יימנעו מכל היעדרות שאינה מוצדקת.

* תלמיד שנעדר מבית הספר יביא אישור מההורים.

* תלמיד שנעדר מעל שלושה ימים יביא אישור מרופא.

* תלמיד שייעדר מעל שלושה ימים רצופים, יודיע למחנך הכיתה בקשר טלפוני, על מצבו ועל תאריך שיבתו המשוער.

* לא הודיע התלמיד על היעדרות ממושכת, יתקשר המחנך לביתו או יבצע ביקור בית.

* לא הצליח המחנך ליצור קשר עם התלמיד או עם הוריו, יודיע ליועצת בית הספר וזו תיצור קשר עם קצין ביקור סדיר.

* תלמיד שייעדר מבית הספר, היעדרות מוצדקת ויתקשה בלימודיו, יבקש עזרה מהמורים על מנת להשלים את הנדרש.

* בזמן שהותו של התלמיד מחוץ לבית הספר ידאג המחנך לתלמיד בן הכיתה שישמור על קשר רציף עם התלמיד החסר ויעדכן אותו בכל הדרוש.

* כל היעדרות משיעור מכל סיבה שהיא תחייב אישור של המורה המקצועי שאיתו לומדים. לא התקבל האישור, לא יוכל התלמיד להיעדר מהשיעור.

* היעדרות קבועה (תגבור, נבחרת כדורגל, וכו’) תרשם על לוח המורים עם ציון כיתה ושם משפחה, וזמני ההיעדרויות.

* קיבל אישור ונעדר משיעור, חלה על התלמיד חובה להשלים את הנדרש.

* המחנך ינהל מעקב שוטף אחר נוכחות התלמידים ויתעד בתכנת המשוב.

* מורי ההקבצות יתעדו כל היעדרות מוצדקת\לא מוצדקת בתכנת המשוב על בסיס יומי וידווחו על היעדרות חריגה למחנך.

  • על המחנכים להתעדכן בתכנת המשוב באופן שוטף ויומיומי.

* מחנך הכתה יתבקש להיות מעורב בטיפול רק לאחר שהמורה המקצועי יבקש זאת.

* ביקש המורה המקצועי התערבות המחנך, יפעיל המחנך על פי שיקול דעתו את השפעתו על התלמיד.

* במידה וננקטו כל האמצעים הנ”ל ולא חל שיפור בנוכחות, יפנו לרכזת השכבה ובמידת הצורך ליועצת.

* תלמידים לא ימצאו מחוץ לכיתה מכל סיבה שהיא.

* תלמיד המסתובב או נמצא בחוץ ידרש להצדיק נוכחותו מחוץ לכיתה על פי דרישת רכזת השכבה.

* שהייה לא מוצדקת מחוץ לכיתה תחייב טיפול בהתאם לשיקול דעתו של מחנכ\ת הכתה.

* תלמידים לא נכנסים לכיתה לאחר המורה. איחור  לשיעור יחייב תגובה של הפרת משמעת בהתאם לשיקול דעתו של המורה המקצועי.

* התלמידים יחכו למורים בתוך הכיתות עם השמע הצלצול. חיכו כ- 10 דקות והמורה לא הגיע, יודיע נציג מהכיתה לרכזת השכבה ובהיעדרה למנהל ביה”ס..

ב. הופעה לבית הספר:
* התלמידים והתלמידות יופיעו לבית הספר בתלבושת אחידה בלבד! (תלמיד שחולצתו האחידה בתיקו, גינו כתלמיד המופיע ללא תלבושת).

* הבנות תופענה לבית הספר ללא איפור בולט.

* יש לנעול נעליים או סנדלים. חל איסור מוחלט להגיע בנעלי-בית או בנעלי אצבע.

* התלמידים יופיעו עם ילקוטים ובהם הציוד המלא בהתאם למערכת של אותו יום הלימודים.

* כל תלמיד ישא עמו יום יום מחברת כללית למקרה של שינויים במערכת עליהם לא ניתן להודיע מבעוד יום.

ג. נקיון הכיתות והחצר:

* כולנו נשמור על כיתות נקיות ומקושטות.

* כולנו נשמור על רכוש בית-הספר

* כולנו נדאג לטיפוח חצר בית-הספר

* כולנו נשמור על תקינותם של מכשירים בסדנאות ובחדרי הספח

* המורים הם האחראים הבלעדיים  על ההפעלה וכיבוי המזגנים בכיתות, בזמן השיעורים ובתום השעור.

* בתום השעור משאירים כיתה מסודרת, נקיה ודואגים לכבות את התאורה.

* מידי יום יש תורן חצר שעוזר לשמור על נקיון בית הספר בהשגחתו של אב הבית.

* התורנות בחצר מתבצעת בהשגחת איציק ובתאום מלא עם מחנכ\ת הכיתה.

* לא הופיע תלמיד לתורנות מכל סיבה, יהיה חייב להשלים אותה ביום אחר, באחריות המחנכ\ת.

ד. התנהגות

* המורים משמשים דוגמא לתלמידים בכל הנוגע להתנהגות ולכללי הנימוס.

* התלמידים נכנסים בשקט לכיתות, מתיישבים במקומות ומחכים בסבלנות לבוא המורה.

* אנו מקפידים על נימוס וכבוד הדדי בזמן שיחה.

  • אנו מכבדים את כל התלמידים, מתחשבים בדעותיהם ללא הבדל מוצא, דת ומין.

* אנו מגלים סבלנות וסובלנות לכל הסובבים אותנו.

* אנו לא משתמשים באלימות פיזית או מילולית.

* אנו מדברים עם החברים והמורים על רצונותינו ובעיותינו.

* אנו עוזרים לתלמידים המתקשים בלימודים.

* לתלמיד המשתמש באחד מסוגי האלימות אנו מעירים או מדווחים למורה בכיתה או לתורן בחצר.

* אנו לא מתרוצצים בהפסקות, ומונעים כל “משחק” העלול לגרום נזק לעצמנו או לזולתנו.

* אנו לא מעשנים בשטח בית הספר, בקרבתו או במסגרת פעילות מטעם בית הספר.

* אנו נוהגים במקום ציבורי (מתנ”ס, אוטובוס…) בנימוס ובהתחשבות כלפי בזולת ושומרים על רכוש הכלל ונקיונו של מקום ציבורי.

ה. בטיחות וביטחון

* אנו נוסעים לבית הספר וחזרה הביתה באמצעות  תחבורה ציבורית בלבד!

* אנחנו הולכים על מדרכות בלבד ומקפידים לחצות כבישים במעברי חציה ואוכפים את חוקי התנועה.

ו. הערכת הישגים

* התלמידים מקבלים פעמיים בשנה, תעודות הערכה על הישגים לימודיים והליכותיהם במסגרת כתלי בית הספר.

* ההערכה תתבצע על סמך: ידע והישגים במבחנים או בעבודות, שהם יהוו כ 60% מהציון, והנותר על סמך: השתתפות פעילה ויעילה בשיעור, הכנת שעורי בית, הבאת ציוד ונוכחות סדירה.

* במהלך מחצית שנה, התלמיד יידרש להיבחן לפחות בשתי בחינות, או בבחינה ובעבודה בכל מקצוע.

* לוח הבחינות יופיע מידי חודשיים – שלושה חודשים על לוח המודעות לתלמידים ולמורים.

* על המורה והתלמיד להקפיד על ביצוע הבחינות בהתאם ללוח.

* אין לערוך יותר משלוש בחינות בשבוע, מס’ הבחנים אינו מוגבל ונתון לשיקול המורה. (ארבע בחינות רק אם הן כוללות בחינה בהבעה עברית או עבודה מעשית).

* שינויים יתבצעו רק בידיעת האחראית על תכניות לימודים.

* יש להחזיר את הבחינות בליווי הערכה על ההישגים עד שבועיים מזמן ביצוע הבחינה.

ז. הפרת משמעת

על הפרת משמעת תגיע תגובה מהר ככל האפשר.  לפני נקיטת אמצעים כל שהם, תתקיים שיחה של התלמיד שהפר משמעת עם המורה הנוגע בדבר, עם מחנך הכיתה, ובשעת הצורך עם יועצת בית הספר ורכזת השכבה. במידת הצורך תתקיים פגישה עם הורי התלמיד. בשיחה, יובהרו לתלמיד הפרות המשמעת שיוחסו לו. השיחה תתועד במכתב שיצורף לתיק האישי.

התגובות שינקטו עם הפרת המשמעת בהתאם לשיקול הדעת של הנוגעים בדבר –

* שיחת הבהרה.

* אזהרה בעל פה.

* נזיפה בעל פה.

* מניעת הנאה (טיול, הצגה…)

* הרחקת התלמיד ליום הלימודים ע”י רכזת השכבה ובאישור המנהל.

* השעיית התלמיד מהלימודים בבית הספר לתקופה קצובה, באישור המנהל.

* העברת התלמיד לבית ספר חלופי.

* הרחקת התלמיד מבית הספר.

* בכל מקרה יש צורך בתיעוד האירועים שכוללים – תאריך, מהות האירוע, ודרך הטיפול. עם תיוק בתיק האישי של התלמיד.

* במקרה של תלונה על התנהגות בלתי הולמת של תלמיד במקום ציבורי בזמן פעילות בלתי פורמלית (טיול מתנ”ס וכדומה), יראה בית הספר את תפקידו לטפל טיפול חינוכי בנושא בהתאם לנסיבות ולשיקולי הנהלת בית הספר, תוך שיתוף גופים חיצוניים המטפלים באירוע.