תיכון נעמת לוד

חידות

חידת החיילים החוצים גשר

שימו לב כי הולכים לא יותר משני חיילים יחד
ואם הולכים שניים, המהירות היא לפי האיטי מבינהם.
מה הזמן הקצר ביותר בו יעברו כל החיילים את הגשר ?