תיכון נעמת לוד

חידות שרטוט ידני

מצא את היטל על

החידה מיועדת לתלמידי מגמת המכונות (תלמידי י' עד י"ב)

נדרש לשרטט את היטל על של הגוף המתואר בהיטל פנים וצד להלן

לאישור הפתרון נא להראות לרכז המגמה

שינוי גודל גופנים